Българската стопанска камара предлага 36 безплатни обучения по дигитални умения

Цената на петрола се стабилизира, но върви към втора поредна седмица на спад

Цените на петрола леко се покачиха в днешната азиатска търговия, но тенденцията сочи към втора поредна седмица на спад, съобщава Си Ен...

Под 10% от жилищата у нас са застраховани

Под 10% от жилищата у нас са застраховани и това представлява сериозен проблем както на индивидуално, така и на обществено ниво, предупреждават...

Референтни курсове на ЕЦБ

Европейската централна банка (ЕЦБ) определи днес референтен курс на еврото от 1,0664 долара, при курс от 1,0674 долара вчера.

Индексът на тържищните цени пада под нивото си от началото на годината

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява цените на хранителните стоки на едро в България, тази седмица пада с 1,47 на сто на сто до...

Спират водата в част от кв. „Витоша“ и с. Яна

На 1 февруари (сряда) 2023 г. във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности на бул. „Симеоновско шосе“, кв. „Витоша“ се налага спиране...

Българската стопанска камара (БСК), в сътрудничество с Contipso Learning, създаде електронна платформа за обучение в областта на дигиталните умения. Дейността е реализирана в рамките на проект „Готови за дигитална трансформация“, осъществяван от БСК, в партньорство с Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), съобщиха от Камарата.

В електронната платформа са достъпни 36 курса, разделени в две категории  – „Специфични дигитални умения“ и „Секторни базови“ умения в 16 икономически сектора.

Курсовете в електронната платформа са безплатни и свободно достъпни, след регистрация на  https://bia.contipso.com.

Всеки курс в платформата отнема между 40 и 180 минути. Още в самото начало потребителите имат възможността да се запознаят с цялото съдържание и изискванията към тях. Всеки курс завършва с финален тест, чието успешно преминаване носи удостоверение за завършено обучение в съответната дигитална област.

Потребителите имат възможност да изберат от 20 курса, с които да подобрят специфичните си дигитални умения. Сред темите са:

1.   Осъществяване на продажби по електронен път

2.   Работа с лични данни и изисквания за поверителност в дигитална среда

3.   Работа с електронни таблици

4.   Задаване на стратегия за дигитализация

5.   Работа с бази данни

6.   Решаване на проблеми с отдалечен достъп

7.   Работа със софтуерни системи за комуникация

8.   Търсене на данни и информация в дигитална среда

9.   Използване на информационни системи за управление на документооборот

10. Дигитален мониторинг и контрол на производствени процеси

11. Оценяване надеждността на данни, информация и дигитално съдържание

12. Работа със система за планиране ресурсите на предприятието (ERP).

13. Разработване на дигитални маркетинг стратегии

14. Работа със софтуерни програми за техническо чертане, проектиране, моделиране и дизайн.

15. Работа със специализиран софтуер за управление на складови наличности

16. Проучване на пазарния потенциал чрез дигитални средства

17. Работа със софтуер за управление на взаимоотношенията с клиенти и доставчици (CRM)

18. Онлайн набиране и подбор на персонал

19. Работа със софтуер за текстообработка

20. Създаване на презентации с електронни инструменти

Курсове от категория „Секторни базови курсове“ са свързани с характеристики на прехода към цифрова икономика в секторите: 

1.   Хотелиерство; 

2.   Ресторантьорство; 

3.   Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия; 

4.   Производство на растителни и животински масла и мазнини;

5.   Производство на мляко и млечни продукти; 

6.   Производство на други хранителни продукти;

7.   Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк; без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене; 

8.   Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон; 

9.   Производство на основни химични вещества; 

10. Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове; 

11. Производство на електрически съоръжения; 

12. Производство на превозни средства, без автомобили; 

13. Производство на мебели; 

14. Търговия на едро, без търговия с автомобили и мотоциклети; 

15. Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети; 

16. Спортни и други дейности, свързани с развлечение и отдих 

Електронните курсове са разработени на високо професионално ниво, с атрактивно и удобно за онлайн навигация учебно съдържание, отразяващо съвременните тенденции в информационните и комуникационните технологии, посочват от БСК.  Учебното съдържание отговаря на стандартите на Европейската рамка за дигитална компетентност на гражданите DigComp и на актуалните изисквания на българския пазар на труда към дигиталната компетентност на работната сила.

В рамките на проекта на БСК бяха изготвени анализи на потребностите от дигитални умения в 16 икономически сектора, които показаха, че само 19 на сто от работната сила покриват изискваното ниво на дигитална компетентност за заеманата от тях длъжност, а над 90 на сто от работните места изискват специфични видове цифрови умения.

По данни на социалното министерство, оповестени през втората половина на юни, само 30 на сто от трудоспособното население на страната притежава основни цифрови умения, а едва 8 на сто от хората имат дигитални умения над средните. На този фон 67 на сто от българите използват интернет спрямо над 85 на сто в Европа, но в много по-малките му възможности и степени в сравнение със страните в ЕС. Българите използват интернет най-много за онлайн четене на новини, за комуникации – най-често с близки и роднини, докато интернет банкирането, електронната търговия все още са с доста по-ниски равнища. В бизнеса внедряването на цифрови технологии от малки и средни предприятия достига почти само половината от средното ниво за ЕС, като в страната тези технологии са около 25 на сто, докато в Европа – над 55 на сто. Само 6 на сто от българските предприятия използват големите информационни масиви, 10 на сто – услуги в облак, а за момента едва 3 на сто използват изкуствения интелект. 

БТА

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НСИ: Имаме данни, които да послужат за по-адекватни цени на водата

Националният статистически институт (НСИ) разполага с необходимите и достатъчно точни данни, които да послужат за адекватно определяне на цената на водата.

Милен Митев е избран за член на Управителния съвет на Европейския съюз за радио и телевизия

Генералният директор на БНР Милен Митев беше избран единодушно за член на Управителния съвет на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU)...

Поскъпването на храните е с 2,5% в сравнение с миналата година

Цените на хранителните продукти бавно и без много шум продължават да вървят нагоре. За последната седмица се наблюдава поскъпване при краставиците и...

СВЪРЗАНИ ПУБЛИКАЦИИ

Милен Митев е избран за член на Управителния съвет на Европейския съюз за радио и телевизия

Генералният директор на БНР Милен Митев беше избран единодушно за член на Управителния съвет на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU)...

Поскъпването на храните е с 2,5% в сравнение с миналата година

Цените на хранителните продукти бавно и без много шум продължават да вървят нагоре. За последната седмица се наблюдава поскъпване при краставиците и...

Зам.-министър Ренета Колева участва във форум за бъдещето на водородната икономика

България има ясно изразена дългосрочна амбиция за увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници в енергийния микс, в това число на водород...